459/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 4 a § 4 mom. i trafikministeriets beslut av den 13 mars 1996 (173/96) om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen som följer:

4 a §
Förarundervisning för körrätt av bussar och tunga fordonskombinationer

Längden av en timme körundervisning eller kör- och handlingsövningar som avses i denna paragraf motsvarar två körturer. Den som håller förarexamen kan i enlighet med fordonsförvaltningscentralens allmänna anvisningar tillåta undantag från de minimikrav som gäller körundervisning i denna paragraf om eleven tidigare har haft körkort eller om han har fått körundervisning för erhållande av körrätt i Finland eller utomlands. Undervisningen skall uppfylla kraven enligt direktivet om minimikrav på utbildning för vissa förare av vägfordon (76/914/EEG).


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 19 juni 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.