458/1996

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1996

Försvarsministeriets beslut om upphävande av försvarsministeriets beslut om jämställande med försvarsmateriel av anordningar och teknologi som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin

Försvarsministeriet har beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs försvarsministeriets beslut av den 19 maj 1994 om jämställande med försvarsmateriel av anordningar och teknologi som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin (370/94) jämte ändringar.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 17 juni 1996

Försvarsminister
Anneli Taina

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.