457/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av 9 § förordningen om regionala miljöcentraler

På föredragning av miljöministern ändras i förordningen den 24 januari 1995 om regionala miljöcentraler (57/95) 9 § 2 mom. som följer:

9 §
Arbetsordning

Arbetsordningen fastställs av den regionala miljöcentralens direktör. Miljöministeriet kan av särskilda skäl besluta, att arbetsordningen skall underställas miljöministeriet för fastställelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.