351/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De i London den 9 december 1994 gjorda ändringarna i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/81), vilka republikens president godkänt den 8 december 1995, träder i kraft den 1 juli 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos sjöfartsstyrelsen, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.