206/1996

Given i Helsingfors den 28 mars 1996

Lag om ändring av 5 § lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. lagen den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/92) som följer:

5 §
Egen sparandel

På bostadssparpremiekontot skall under minst åtta kalenderkvartal göras en deposition om vars minimi- och maximistorlek stadgas genom förordning. Det sammanlagda beloppet av depositionerna samt den ränta och tilläggsränta som betalas på dem skall motsvara 15 procent av bostadens köpesumma eller anskaffningspris. Tilläggsräntan beaktas då beräknat fram till den tidpunkt då reciprocitetslånets storlek avtalas.Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

Denna lag tillämpas på bostadssparavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande enbart om bostadsspardeponenten och penninginstitutet så avtalar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 8/96
MiUB 1/96
GrUB 5/96
RSv 27/96

Helsingfors den 28 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.