182/1996

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § virkesmätningslagen av den 22 februari 1991 (364/91) bestämt:

1 §

De officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (mätardistrikt) är följande:

1) Helsingfors mätardistrikt omfattar Kustens, Sydvästra Finlands, Tavastlands-Nstands, Birkalands och Södra Österbottens skogscentralernas verksamhetsområden samt landskapet Åland. Inom Helsingfors mätar-distrikt utgör Kustens skogscentral bas för den officiella mätarens verksamhet.

2) Kuopio mätardistrikt omfattar Kymmene, Södra Savolax, Mellersta Finlands, Noena Savolax, Norra Karelens och Mellersta Österbottens skogscentralernas verksamhetenmråden. Inom Kuopio mätardistrikt utgör Norra Savolax skogscentral bas för den offeniella mätarens verksamhet.

3) Rovaniemi mätardistrikt omfattar Kainuu, Norra Österbottens och Lapplands skogscentralernas verksamhetsområden. Iinm Rovaniemi mätardistrikt utgör Lapplands skogscentral bas för den officiella mätarens verksamhet.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1996 och därigenom upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 17 september 1991 om de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt (1206/91).

Helsingfors den 25 mars 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.