177/1996

Given i Helsingfors den 22 mars 1996

Lag om ändring av 10 kap. 1 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 kap. 1 § 2 mom. lagen den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/88), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 oktober 1994 (940/94), som följer:

10 kap.

Revision

1 §
Tillämpningsområde

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag skall ha en revisor. I bolagsavtalet kan föreskrivas att bolaget skall ha flera revisorer. De bolagsmän som deltar i valet av revisor kan dessutom välja en eller flera revisorssuppleanter.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

RP 220/95
EkUB 1/96
RSv 10/96

Helsingfors den 22 mars 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.