1776/1995

Given i Helsingfors den 29 december 1995

Lag om ändring av 9 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 3 mom. lagen den 30 december 1992 om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/92) som följer:

9 §

Om en konkurs inleds före den 1 januari 2011 tillkommer i 4 § stadgad förmånsrätt i konkursen

1) det kapitaliserade beloppet av sådan pension som avses i 5 § lagen om socialhjälp, samt

2) pensionsstiftelses fordran på arbetsgivare, vilken täcker det pensionsansvar som orsakas av frivilliga tilläggsförmåner enligt 47 § lagen om pensionsstiftelser (1774/95), till den del betalning inte kan fås ur den pant som utgör säkerhet för fordran.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 187, 188/95
ShUB 28/95
RSv 177/95

Helsingfors den 29 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.