1541/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 8 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94) 8 § 1 mom. 5 och 6 punkten, samt fogas till 8 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

Accisfrihet
8 §

Accisfria är, utöver vad lagen om påförande av accis stadgar


5) produkter som ingår i läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

6) produkter, som ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel, samt

7) produkter som ingår i specialpreparat som avses i förordningen om specialpreparat (349/89).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 186/95
StaUB 44/95
RSv 140/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.