1540/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 9 § lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § lagen den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94) som följer:

9 §

Om den skattskyldige lämnar en utredning, enligt vilken öl har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch och vars årsproduktion är högst 1 000 000 liter, skall den grundaccis som skall betalas i accis på alkoholdrycker sänkas med 20 procent. Omett sådant företags årsproduktion är över 1 000 000 liter men högst 5 500 000 liter, är motsvarande sänkning 10 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1996.

RP 156/95
StaUB 43/95
RSv 141/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.