1488/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 (591/78) om bostadsbidrag för pensionstagare 6 § 2 mom. 5 punkten

sådan den lyder i lag av den 27 mars 1991 (622/91) som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte


5) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningrbid, med undantag för rehabiliteringsstöd enligt en lag som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, pensionsreglrbente eller pensionsstadga, inte heller förmånsom betalas enligt lagen om arbetrbraftspolitisk vuxenutbildning (763/90).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Rehabiliteringsstöd som avses i 6 § 2 mom. 5 punkten räknas som inkomst när stödet har börjat från den 1 januari 1996 eller därefter.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.