1377/1995

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fångst av lax inom estniskt vattenområde

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/94) beslutat:

1 §

På grund av att den för år 1995 beviljade laxkvoten inom det område där fisket står under estniskt jurisdiktion inom Östersjön har fyllts förbjuds fisket av lax inom nämnda område för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland.

Det är förbjudet att förvara på fartyg laxfångst som fångats av ovan i 1 mom. avsedda fartyg inom det förbjudna området samt omlastning och landning av sådan laxfångst efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 13 december 1995 och tillämpas fram till utgången av år 1995.

1) Rådets förordning (EG) Nr 3368/94; EGT Nr L 363, 31.12.1994, s. 80
2) Rådets förordning (EEG) Nr 2847/93; EGT Nr L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingfors den 8 december 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.