993/1995

Given i Helsingfors den 31 juli 1995

Förordning om tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 8 § lagen den 18 augusti 1956 om gränserna för Finlands territorialvatten, sådan denna paragraf lyder i lag av den 3 mars 1995 (981/95):

1 §

De i 4 § 1 mom. lagen om gränserna för Finlands territorialvatten avsedda baspunkterna för det inre territorialvattnets yttre gräns, vilkas latituder och longituder anges i Finlands nationella koordinatsystem, är under trettioårsperioden 1995-2024 följande:


Nr	Nordlig latitud	Östlig longitud
1	60° 19,452'	27° 37,202' 
2	60° 18,581'	27° 34,716' 
3	60° 15,904'	27° 16,433' 
4	60° 14,238'	27° 1,845' 
5 	60° 9,672'	26° 15,752' 
6 	60° 2,419'	25° 47,682' 
7 	60° 5,437'	25° 8,157' 
8 	60° 2,128'	24° 53,709' 
9	59° 52,101'	24° 18,368' 
10	59° 47,218'	23° 35,505' 
11	59° 44,862'	23° 23,941' 
12	59° 44,958'	22° 58,431' 
13	59° 42,828'	22° 25,102' 
14	59° 40,504'	21° 30,088' 
15	59° 44,171'	20° 44,352' 
16	59° 48,483'	19° 47,125' 
17	60° 9,403'	19° 18,241' 
18	60° 18,019'	19° 8,124' 
19	60° 18,081'	19° 8,148' 
20	60° 25,902'	19° 23,935' 
21	60° 29,875'	19° 42,563' 
22	60° 32,411'	20° 12,524' 
23	60° 45,947'	20° 44,638' 
24	61° 3,050'	21° 10,211' 
25	61° 25,339'	21° 16,255' 
26	61° 38,782'	21° 19,747' 
27	62° 0,992'	21° 14,072' 
28	62° 24,801'	21° 5,203' 
29	62° 47,068'	20° 50,217' 
30	62° 57,655'	20° 44,296' 
31	63° 14,228'	20° 35,058' 
32	63° 25,460'	20° 47,346' 
33	63° 27,198'	21° 8,482' 
34	63° 28,491'	21° 44,639' 
35	63° 31,707'	22° 9,732' 
36	63° 45,089'	22° 31,404' 
37	63° 51,837'	22° 37,409' 
38	63° 53,196'	22° 39,136' 
39	63° 53,726'	22° 39,847' 
40	63° 55,701'	22° 42,981' 
41	63° 56,237'	22° 44,467' 
42	63° 57,627'	22° 48,639' 
43	64° 5,572'	23° 23,951' 
44	64° 19,981'	23° 26,818' 
45	64° 32,274'	24° 15,150' 
46	64° 40,893'	24° 19,362' 
47	65° 2,379'	24° 33,062' 
48	65° 20,151'	24° 39,306' 
49	65° 33,835'	24° 18,807' 
50	65° 35,962'	24° 1,847' 
51	59° 31,158'	20° 24,700' 
52	59° 31,090'	20° 25,328' 
53	59° 30,240'	20° 21,077' 
54	59° 30,291'	20° 21,011'

Punkterna 18 och 19 samt punkterna 50 och 51 förenas inte av någon baslinje. Punkterna 51 och 54 förenas av en baslinje.

2 §

Positionen för den yttre gränsen för Finlands territorialvatten uttrycks med hjälp av punkter, förenade antingen av linjer som anger det kortaste avståndet eller av cirkelbågar med given medelpunkt och radie.

Från den västra ändpunkten av den i fredsfördraget i Paris den 10 februari 1947 (690-691/47) fastställda gränsen för Finlands territorialhav går gränsen via följande, i Finlands nationella koordinatsystem som latituder och longituder angivna punkter till den södra ändpunkten för riksgränsen mellan Finland och Sverige (i förteckningen punkt nr 132) söder om klippan Märket:


Nr	Nordlig latitud	Östlig longitud
103 	60° 11.341' 	26° 44.675' 
104 	60° 9.692' 	26° 36.845' 
105 	60° 9.198' 	26° 29.702' 
106 	60° 2.779' 	26° 17.867' 
107 	60° 2.281' 	26° 11.498' 
108 	60° 0.832' 	26° 4.689' 
109 	59° 58.596' 	26° 1.223' 
110 	59° 55.909' 	25° 37.404' 
111 	59° 55.681' 	25° 35.147' 
112 	59° 55.868' 	25° 28.462' 
113 	59° 56.596' 	25° 10.348' 
114 	59° 55.271' 	24° 55.986' 
115 	59° 53.514' 	24° 47.310' 
116 	59° 49.015' 	24° 29.487' 
117 	59° 47.800' 	24° 20.116' 
118 	59° 47.014' 	24° 12.554' 
119 	59° 39.406' 	23° 21.313' 
120 	59° 38.131' 	22° 51.638' 
121 	59° 36.472' 	22° 38.266' 
122 	59° 30.781' 	22° 23.985' 
123 	59° 28.584' 	21° 32.209'

Punkterna 123 och 124 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 14 enligt 1 §.


124 	59° 28.693' 	21° 26.268' 
125 	59° 31.947' 	20° 45.848' 
126 	59° 27.456' 	20° 23.234'

Punkterna 126 och 127 förenas av en cirkelbåge vars radie är 3 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 53 enligt 1 §.


127 	59° 27.964' 	20° 17.257' 
128 	59° 35.466' 	19° 59.869' 
129 	59° 35.703' 	19° 56.638' 
130 	59° 47.501' 	19° 39.699' 
131 	60° 11.501' 	19° 5.198' 
132 	60° 14.114' 	19° 6.368'

Norr om klippan Märket, från den norra ändpunkten för riksgränsen mellan Finland och Sverige, går gränsen via följande punkter:


134 	60° 22.494' 	19° 9.877' 
135 	60° 36.689' 	19° 13.421'

Punkterna 135 och 136 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 20 enligt 1 §.


136 	60° 36.871' 	19° 14.228' 
137 	60° 40.866' 	19° 32.942'

Punkterna 137 och 138 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 21 enligt 1 §.


138 	60° 41.660' 	19° 38.341' 
139 	60° 43.650' 	20° 1.717' 
140 	60° 54.104' 	20° 26.461' 
141 	61° 7.609' 	20° 46.495' 
142 	61° 26.815' 	20° 51.460' 
143 	61° 38.768' 	20° 54.404' 
144 	61° 59.212' 	20° 48.898' 
145 	62° 21.960' 	20° 40.112' 
146 	62° 43.465' 	20° 25.334'

Punkterna 146 och 147 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 29 enligt 1 §.


147 	62° 44.079' 	20° 24.946' 
148 	62° 54.675' 	20° 18.868' 
149 	63° 9.882' 	20° 10.176' 
150 	63° 19.903' 	20° 24.288' 
151 	63° 28.961' 	20° 42.007' 
152 	63° 31.152' 	20° 56.551' 
153 	63° 40.013' 	21° 30.778' 
154 	63° 40.325' 	21° 39.821' 
155 	63° 42.059' 	21° 53.301' 
156 	63° 50.841' 	22° 7.434' 
157 	63° 56.187' 	22° 12.115'

Punkterna 157 och 158 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 37 enligt 1 §.


158 	63° 57.650' 	22° 13.668' 
159 	63° 59.128' 	22° 15.526' 
160 	63° 59.774' 	22° 16.382'

Punkterna 160 och 161 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 39 enligt 1 §.


161 	64° 0.548' 	22° 17.500' 
162 	64° 2.530' 	22° 20.622'

Punkterna 162 och 163 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 40 enligt 1 §.


163 	64° 4.927' 	22° 25.637' 
164 	64° 5.612' 	22° 27.530' 
165 	64° 7.150' 	22° 32.128'

Punkterna 165 och 166 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 42 enligt 1 §.


166 	64° 8.234' 	22° 36.026' 
167 	64° 13.189' 	22° 57.896' 
168 	64° 20.975' 	22° 59.327'

Punkterna 168 och 169 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 44 enligt 1 §.


169 	64° 30.238' 	23° 12.589' 
170 	64° 39.909' 	23° 50.376' 
171 	64° 43.314' 	23° 51.988'

Punkterna 171 och 172 förenas av en cirkelbåge vars radie är 12 sjömil och vars medelpunkt är baspunkt nr 46 enligt 1 §.


172 	64° 43.962' 	23° 52.340' 
173 	65° 4.789' 	24° 5.263' 
174 	65° 17.527' 	24° 9.503' 
175 	65° 30.739' 	24° 8.216'

Från den sistnämnda punkten går gränsen vidare mot nordnordväst, mot den punkt som nämns i 7 § 3 mom. lagen om gränserna för Finlands territorialvatten.

3 §

Sjöfartsverket sörjer för att uppgifter om positionerna för baspunkterna och den yttre gränsen för territorialhavet finns allmänt tillgängliga.

4 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 7 maj 1965 angående tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (256/65).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 1995.

Helsingfors den 31 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.