827/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 maj 1995

Handels- och industrimmisteriets beslut om anmälan om ändring av ansvarsområde

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 § 2 mom. elmarknadslagen den 17 mars 1995 (386/95) beslutat:

1 §

En sådan ändring av en distributionsnätsinnehavares ansvarsområde som avses i 6 § 2 mom. elmarknadslagen (386/95) skall anmälas till elmarknadscentralen på det sätt som bestäms i detta beslut.

Abonnenterna i området skall meddelas om ändringen av ansvarsområdet på det sätt som bestäms i punkt 28 i bilaga 1 till handels- och industriministeriets beslut av den 5 maj 1995 om anslutningsvillkor och elförsäljningsvillkor (781/95).

2 §

Ändringen av ansvarsområdet skall anmälas skriftligt till elmarknadscentralen inom 30 dagar från ändringen. Båda distributionsnätsinnehavarna skall underteckna anmälan.

3 §

I anmälan skall nämnas

1) överlåtande och mottagande distributionsnätsinnehavare,

2) tidpunkten för ändringen,

3) antalet abonnenter i det överlåtna området samt

4) när abonnenterna i det överlåtna området har meddelats eller när avsikten är att de skall meddelas om ändringen.

Till anmälan skall fogas

1) en karta på vilken ändringen av ansvarsområdet och båda distributionsnätsinnehavarnas hela ansvarsområde efter ändringen har märkts ut samt

2) en kopia av överlåtelseavtalet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1995.

Helsingfors den 22 maj 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Markku Kuusio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.