704/1995

Given i Helsingfors den 21 april 1995

Lag om ändring av 10 § lagen om skyddsskogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § lagen den 11 augusti 1922 om skyddsskogar (196/22) som följer:

10 §

Om straff för miljöförstörelse som har begåtts i strid med denna lag eller med stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den stadgas i 48 kap. 1-4 §§ strafflagen.

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna lag eller mot 6 §, skall för skyddsskogsförseelse dömas till böter.

Innefattar avverkningen inte olovligt utnyttjande av någon annans skog, skall de avverkade träden eller deras värde dömas förverkade.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93
LaUB 22/94
RP 94/93

Helsingfors den 21 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.