325/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 9 § lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 1 mom. lagen den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/68), sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1985 (697/85), som följer:

9 §

Fördröjs utbetalningen av familjepension som avses i denna lag, betalas den förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen av familjepensionen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldighet att betala familjepensionen förhöjd gäller likväl inte den del av pensionen som utges till en försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas inte på ett ärende som har anhängiggjorts vid statskontoret innan lagen trätt i kraft. Stadgandena om förhöjning av familjepensionen tillämpas dock på en sådan familjepensionsrat enligt 9 § 2 mom. som förfaller till betalning den dag då denna lag träder i kraft eller senare.

RP 292/94
EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.