191/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet beslutat

ändra 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § statsrådets beslut om enhetspriser för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (165/93), sådana de lyder i statsrådets beslut av den 17 februari 1994 (143/94), som följer:

2 §

Enhetspriset för en lokal som hör till dyrhetsklass 100 är 7 530 mark per nyttokvadratmeter. Enhetspriset för lokaler som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att enhetspriset för en lokal i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för lokalen i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De enhetspriser som uträknats enligt 2 och 3 §§ höjs på grund av att lokalerna utrustas som följer:

                              mk 
a) grundskolans lågstadium                 680 
b) grundskolans högstadium, gymnasier och vuxengymnasier  930 
c) yrkesundervisningsanstalter              1 810 
d) allmänna bibliotek                  1 350


6 §

De enhetspriser som avses i 2 och 4 §§ motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 102,9 enligt byggnadkostnadsindex för november 1994 (1990 = 100).


Detta beslut träder i kraft den 22 februari 1995 och det tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 1995.

Helsingfors den 9 februari 1995

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.