160/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Förordning om ändring av förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

På föredragning av finansministern ändras 1 och 4 §§ förordningen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (693/78), av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning av den 2 september 1988 (787/88), som följer:

1 §

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses stort, om egendomens gängse värde överstiger 30 000 000 mark.

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses ringa, om egendomens gängse värde inte överstiger 10 000 000 mark.

4 §

Då statens fastighetsförmögenhet överlåts, hyrs ut och upplåts på lega skall dessutom iakttas vad som stadgas i förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/95).


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.