1406/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om vårdbidrag för barn

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn (632/69) en ny 3 a § som följer:

3 a §

Vad som stadgas i 22 och 23 §§ folkpensionsförordningen tillämpas på motsvarande sätt på kostnaderna för vårdbidrag för barn.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.