1313/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om viss beslut

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80) sådan den lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/93):

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 4 § kemikalieförordningen (675/93) utfärdat följande beslut:

SHM:s föreskriftssamling
Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft upphävs
SHMb om bedömning av risker med nya ämnen 57/94 14.12.1994 29.12.1994 -

Beslutet kan fås från social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor, Snellmansgatan 4-6, 00 170 Helsingfors, tfn 90-1601.

Helsingfors den 14 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Katariina Ruuth-Rautalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.