1138/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 11 mars 1994 mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering ingångna överenskommelsen om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 14 november 1994 (1137/94) och vilken republikens president godkänt likaså den 14 november 1994 och beträffande vilken noterna för dess gokännande utväxlats den 21 november 1994, träder i kraft den 21 december 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 14 november 1994 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor (1137/94) och denna förordning träder i kraft den 21 december 1994.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 95/94)

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.