1137/1994

Given i Helsingfors den 14 november 1994

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 11 mars 1994 ingångna överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 137/94
StaUB 40/94

Helsingfors den 14 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.