341/1994

Utfärdat i Helsingfors den 6 maj 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om handelssvampar

Handels- och industriministeriet har ändrat 3, 4 och 5 §§ handels- och industriministeriets beslut den 28 juni 1983 om handelssvampar (644/83), av dessa lagrum 3 och 5 §§ sådana de lyder i beslut av den 25 juni 1992 (574/92), som följer:

Förteckning över handelssvampar

I II
Stensoppar Boletus edulis, B. pinophilus och B. reticulatus
Sandsopp Suillus variegatus
Apelsinsoppar Leccinum versipelle, L. aurantiacum och L. vulpinum
Smörsopp Suillus luteus
Skogsriskor Lactarius trivialis och L. utilis
Pepparriska Laciarius rufus
Skäggriska Lactarius torminosus
Blodriskor Lactarius deliciosus och L. deterrimus
Storkremla Russula paludosa
Tegelkremla Russula decolorons
Gulkremla Russula claroflava
Vinkremla Russula vinosa
Sotvaxing Hygrophorus camarophyllus
Rimskivling Rozites caperatus
Honungsskivlingar Gruppen Armillaria mellea
Kantarell Cantharellus cibarius
Trattkantarell Cantharellus tubaeformis inklusive gul trumpetsvamp C. lutescens
Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides
Fårticka Albatrellus ovinus
Blek taggsvamp Hydnum repandum inklusive rödgul taggsvamp H. rufescens
Stenmurkla Gyromitra esculenta
Toppmurklor Morchella spp.
Odlade matsvampar -
Blandande av matsvampar
4 §

Vid försäljning av i kolumn I i 3 § nämnda färska matsvampar får i samma försäljningsparti blandas endast närbesläktade matsvampar som nämns i ifrågavarande punkt i kolumn II.

Matsvampars namn
5 §

Vid försäljning av handelssvampar eller svampprodukter som innehåller dylika skall såsom namn på matsvampar användas de namn som nämns i kolumn I i 3 §. Namnet trattkantarell får dock användas fastän det också finns gul trumpetsvamp i försäljningspartiet och namnet blek taggsvamp fastän det också finns rödgul taggsvamp i försäljningspartiet. För odlade matsvampar skall deras namn användas.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.

Helsingfors den 6 maj 1994

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.