248/1994

Utfärdat i Helsingfors den 17 mars 1994

Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet från Liperi kommun till Polvijärvi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Vaivio by i Liperi kommun överförs till Polvijärvi kommun lägenheten Säynelampi 18:7 i sin helhet.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 17 mars 1994

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.