1527/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. lagen den 18 december 1992 om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon (1321/92) som följer:

6 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på fordon, vars användning i trafik enligt 1 § upphör senast den 11 april 1995.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 288/93
StaUB 77/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.