1510/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ikraftträdande av protokollet med ändringar av protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 24 november 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike upprättade protokollet med ändringar av protokoll 4 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, vilket republikens president ratificerat den 17 december 1993 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 23 december 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.