1067/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt en ny 2 b § till lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61) som följer:

2 b §

För de stipendier och understöd som avses i denna lag kan 1994 också tippnings- och penninglotterivinstmedel användas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister Tytti
Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.