1064/1993

Given i Helsingfors den 3 december 1993

Lag om ändring av 2 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och Översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1983 (1080/83), som följer:

2 §

Av vardera av de kvoter som nämns i 1 § 2 mom. utdelas 76 procent i stipendier till förtattare som utför skapande litterärt arbete och 16 procent till översättare av böcker samt 8 procent i understöd till ålderstigna författare och översättare i ekonomiskt trångmål och i särskilda fall till författare och översättare som på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Helsingfors den 3 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister Tytti
Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.