680/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1993

Vatten- och miljöstyrelsens beslut om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier

Vatten- och miljöstyrelsen har med stöd av 42 § 2 mom. kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) beslutat:

1 §

De kemikalier som nämns i den förteckning som utgör bilaga till detta beslut är sådana förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier som avses i 42 § 1 mom. kemikalielagen (744/89).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 juli 1993.

Genom detta beslut upphävs vatten- och miljöstyrelsens beslut av den 26 februari 1991 om förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier (470/91).

Helsingfors den 2 juli 1993

Generaldirektör
Kaj Bärlund

Överinspektör
Jukka Malm

AV VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 2.7.1993 FASTSTÄLLD FÖRTECKNING ÖVER SÅDANA FÖRBJUDNA ELLER I FRÅGA OM HANTERINGEN KRAFTIGT BEGRÄNSADE KEMIKALIER SOM AVSES I 42 § KEMIKALIELAGEN

De som är anmälningsskyldiga kan beställa blanketter för anmälan som avses i 42 § kemikalielagen hos vatten- och miljöstyrelsen. 
AM = Arbetsministeriet 
JM = Jordbruksministeriet 
MS = Medicinalstyrelsen 
SocM = Socialministeriet 
VMS = Vatten- och miljöstyrelsen 
BMN = Bekämpningsmedelsnämnden 
JSM = Jord- och skogsbruksministeriet 
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet 
SR = Statsrådet 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.