399/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Förordning om ändring av 4 § förordningen om lantmäteriavgift

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 4 § förordningen den 19 maj 1972 om lantmäteriavift (398/72) sådan den lyder i förordning av den 12 januari 1975 (26/75) som följer:

4 §

I 2 § 1 mom. lagen om lantmäteriavgift avsedd ersättning för allmänna kostnader utgör 70 procent om arbetstidsersättning.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.