387/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 april 1993

Statsrådets beslut om ändring av bil- och motorcykelskatt

Sedan till riksdagen avlåtits en proposition med förslag till lag om ändring av lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt, har statsrådet med stöd av 4 b § i nämnda lag, sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 december 1981 (822/81), vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

Bil- och motorcykelskatt uppbärs enligt detta beslut från och med den 3 maj 1993.

2 §

I bilskatt skall betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, höjt med 2 procent och minskat med 4 600 mark. Skattens belopp skall likväl alltid vara minst 50 procent av bilens beskattningsvärde.

För terrängbilar skall skatt betalas enligt 1 mom.

3 §

För en personbil som är försedd med en ottomotor med låga halter av utsläpp dras 4 500 mark av från det tullvärde eller från de tillverkningskostnader som skall räknas till beskattningsvärdet. Avdraget beviljas endast för en bil som inte har tagits i bruk utomlands.

4 §

För en servicebil vars egenmassa är minst 1 800 kilogram är skatten 50 procent av beskattningsvärdet.

5 §

För en paketbil som är avsedd enbart för varutransport är skatten 50 procent av beskattningsvärdet, om skillnaden mellan dess totalmassa och dess egenmassa är minst 600 kilogram och om fordonets lastutrymme uppfyller något av följande villkor:

1) volymen av dess enhetliga lastutrymme, uträknat enligt 6 b § 2 mom. lagen om bil- och motorcykelskatt (478/90), är minst 3 kubikmeter,

2) längden av dess öppna lastutrymme är minst 1,85 meter, eller

3) dess täckta lastutrymme har en inre höjd av minst 1,30 meter och en inre längd av minst 0,80 meter och längden av dess öppna lastutrymme är minst 1,50 meter.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 3 maj 1993. Beslutet tillämpas på bilar, som överlåts från tullkontroll eller levereras nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 30 april 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.