374/1993

Given i Helsingfors den 23 april 1993

Lag om ändring av 14 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. lagen den 9 januari 1976 om räntestödslån för fiskerinäringen (1/76) som följer:

14 §

Ansökan om räntestödslån skall innan lån beviljas granskas så som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.Denna lag träder i kraft den 28 april 1993.

Slutbehandlingen av låneansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft sker med iakttagande av förfarandet enligt denna lag.

RP 8/93
JsUB 2/93

Helsingfors den 23 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.