373/1993

Given i Helsingfors den 23 april 1993

Förordning om ikraftträdande av protokollet med Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 26 november 1992 ingångna protokollet mellan Republiken Finland och Republiken Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 16 april 1993 (372/93) och vilket republikens president godkänt likaså den 16 april 1993 beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 16 april 1993, träder i kraft den 1 maj 1993 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 16 april 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Lettland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete (372/93) och denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 29/93)

Helsingfors den 23 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.