362/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av 3 § lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/71) som följer:

3 §

Förpliktad att betala i denna lag avsedd förhöjning är det försäkringsbolag, som ansvarar för erläggandet av grundersättningen, trafikförsäkringscentralen eller statskontoret.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om hur de kostnader som till följd av förhöjningarna årligen åsamkas försäkringsbolagen och trafikförsäkringscentralen skall delas mellan dem enligt omfattningen av deras verksamhet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 340/92
TrUB 2/93
EES-avtalets bilaga IX: rådets direktiv (72/166/EEG) (ändr. genom rådets direktiv 72/430/EEG, rådets direktiv (84/5/EEG, 90/232/EEG och 90/618/EEG)

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.