360/1993

Utfärdat i Helsingfors den 20 april 1993

Finansministeriets beslut om avrundning av betalningars pennibelopp

Finansministeriet har med stöd av 8 § myntlagen den 16 april 1993 (358/93) beslutat:

1 §

En betalning i finskt mynt avrundas som följer:

1) Slutar det belopp som skall betalas på en, två, tre eller fyra penni avrundas det till närmaste mindre pennibelopp som är delbart med tio.

2) Slutar det belopp som skall betalas på fem, sex, sju, åtta eller nio penni avrundas det till närmaste större pennibelopp som är delbart med tio.

En betalning kan avrundas på det sätt varom stadgas i 1 mom. även då den debiteras skriftligt eller då den inte erläggs utan bokförs som skuld.

2 §

Pennibelopp behöver inte avrundas då mellan parterna så överenskommits eller då betalningen sker som kontoöverföring.

Erläggs betalningen genom bank på annat sätt än som kontoöverföring kan banken kräva att betalningens och betalningsverifikatets pennibelopp avrundas. Erläggs härvid flera betalningar samtidigt avrundas varje betalning särskilt för sig.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993.

Helsingfors den 20 april 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Olli Paaja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.