298/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1993

Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster vid miljöministeriet

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av de 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den andra tilläggsbudgeten för 1993 inrättas och indras nedan nämnda tjänster med avtalslön.

2 §
Miljöministeriet
Antal Tjänstebenämning Löneklass

I n r ä t t a s räknat från den 1 juni 1993:

2 överdirektör S 31

I n r ä t t a s räknat från den 1 september 1993:

1 biträdande avdelningschef S 29

I n d r a s räknat från den 1 juni 1993:

1 avdelningschef S 31

I n d r a s räknat från den 1 september 1993:

1 byråchef S 28
3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättas genom detta beslut får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsterna inrättas.

Helsingfors den 25 mars 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Regeringsråd
Taru Hallberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.