275/1993

Utfärdat i Helsingfors den 19 mars 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige om ömsesidiga fiskerätter i Östersjön år 1993

Jord- och skogsbruksministeriet har fogat till 2 § i sitt beslut av den 15 december 1992 om verkställighet av överenskommelserna med Sverige om ömsesidiga fiskerätter i Östersjön år 1993 (1297/92) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. flyttas till ett nytt 3 mom., som följer:

2 §

All fångst av torsk är likväl förbjuden under tiden 1.4.-31.7.1993 inom den svenska fiskezonen söder om latitud 59°30'N inom de i konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten angivna delområdena 25-28 och 29 S, varvid fångst av torsk inte heller tillåts som bifångst i samband med annat fiske. Om gränserna för ovannämda delområden stadgas i den 25 mars 1988 given förordning om regler för fisket i Östersjön (255/88).Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 19 mars 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Ritva Torvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.