259/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 mars 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002

Statsrådet har vid föredragning från justitieministeriet till del III avsnitt E före stycket om Lojo tingsrätt i sitt beslut av den 17 december 1992 om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002 (1364/92)

fogat ett nytt stycke om Karleby tingsrätt som följer:

III Judiciell indelning


E. Tingsrätterna (från 1.12.1993)


Karleby tingsrätt

Karleby tingsrätt är finskspråkig beträffande finskspråkiga kommuner och tvåspråkig beträffande Karleby stad. Invånarnas flertal är finskspråkigt.

Lojo tingsrättDetta beslut träder i kraft den 1 april 1993 och gäller till utgången av år 2002.

Helsingfors den 11 mars 1993

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.