253/1993

Utfärdat i Helsingfors den 11 mars 1993

Statsrådets beslut om inrättande av en tjänst som direktör för statens säkerhetsfond

Statsrådet har på föredragning av finansministern med stöd av 6 § 2 mom. lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/92), sådant det lyder i lag av den 8 mars 1993 (246/93), beslutat:

1 §

Vid statens säkerhetsfond inrättas från den 11 mars 1993 en direktörstjänst.

2 §

Direktörstjänsten är en tjänst med avtalslön (S 31). I övrigt gäller om direktörens anställningsvillkor och bestämmande av dessa vad som stadgas, föreskrivas eller avtalas i fråga om statens personal.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 11 mars 1993.

Helsingfors den 11 mars 1993

Minister
Ilkka Kanerva

Äldre regeringssekreterare
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.