219/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1993

Statsrådets beslut om Justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns

Statsrådet har med stöd av 2 § 5 mom. lagen den 21 februari 1946 om apoteksavgift, sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 januari 1983 (59/83), vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet beslutat:

1 §

De i 2 § 1 mom. lagen ön apoteksavgift nämnda markbeloppen för omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns justeras med ett belopp, som motsvarar den procentuella förändringen i apotekens totala omsättning från år 1987 till år 1989, som följer:

Apotekens omsättning Apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns Betalningsprocenten för den omsättning som öveiskrider den nedre gränsen
mk mk
1 371 000–1 599 000 6
1 599 000–2 056 000 13 680 7
2 056 000–2 513 000 45 670 8
2 513 000–3 200 000 82 230 9
3 200 000–4 112 000 144 060 9,5
4 112 000–5 027 000 230 700 10
5 027 000–5 941 000 322 200 10,25
5 941 000–7 541 000 415 890 10,5
7 541 000–9 825 000 583 890 10,75
9 825 000– 829 420 11
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1993. Detta beslut tillämpas första gången på den apoteksavgift som bestäms på basis av apoteksrörelsens omsättning år 1992.

Helsingfors den 18 februari 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Harri Sintonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.