212/1993

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1993

Statsrådets beslut om arbetarskyddsdistrikten

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 3 § lagen den 8 januari 1993 om arbetarskyddsförvaltningen (16/93) beslutat:

1 §

Arbetarskyddsdistrikten är:

1) Nylands arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Nylands län,

2) Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Åbo och Björneborgs län samt landskapet Åland,

3) Tavastehus arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Tavastehus län,

4) Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Mellersta Finlands län,

5) Kymmene arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Kymmene län,

6) S:t Michels arbetarskyddsdistrikt, som omfattar S:t Michels län,

7) Kuopio arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Kuopio län,

8) Norra Karelens arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Norra Karelens län,

9) Vasa arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Vasa län,

10) Uleåborgs arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Uleåborgs län, samt

11) Lapplands arbetarskyddsdistrikt, som omfattar Lapplands län.

2 §

Förläggningsorter för arbetarskyddsbyråer är följande städer:

1) för Nylands arbetarskyddsdistrikt Helsingfors,

2) för Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt Åbo,

3) för Tavastehus arbetarskyddsdistrikt Tammerfors,

4) för Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt Jyväskylä

5) för Kymmene arbetarskyddsdistrikt Villmanstrand

6) för S:t Michels arbetarskyddsdistrikt S:t Michel

7) för Kuopio arbetarskyddsdistrikt Kuopio

8) för Norra Karelens arbetarskyddsdistrikt Joensuu

9) för Vasa arbetarskyddsdistrikt Vasa

10) för Uleåborgs arbetarskyddsdistrikt Uleåborg samt

11) för Lapplands arbetarskyddsdistrikt Kemi.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars1993.

Helsingfors den 19 februari 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Yngre regeringssekreterare
Päivi Kerminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.