64/1993

Given i Helsingfors den 25 januari 1993

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61), sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1080/83), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 22 december 1983, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Av statens medel utdelas årligen till författare och översättare, på grund av att böcker som de författat eller översatt tillhandahålls avgiftsfritt på allmänna bibliotek, stipendier och understöd vilkas totalbelopp utgör 10 procent av det belopp som under det föregående året använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som hålls av kommunerna.


Stipendier och understöd kan med stöd av denna lag beviljas författare och översättare som skriver på finska, svenska eller samiska och som varaktigt är eller har varit bosatta i Finland.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 212/92
KuUB 9/92

Helsingfors den 25 januari 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.