1104/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 2 § lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 4 punkten lagen den 16 december 1977 om hushållsarbetstagares arbetsförhållande (951/77),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (108/91), som följer:

2 §
Undantag beträffande tillämpningsområdet

Denna lag gäller icke:


4) barnsköterska som i enlighet med lagen om utövning av sjukvårdsyrke (554/62) har blivit införd i matrikeln över utövare av sjukvårdsyrke såsom barnsköterska, om hennes åligganden enbart gäller barnavård och uppgifter som har direkt samband därmed; samtDenna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.