1094/1992

Given i Helsingfors den 27 november 1992

Lag om ändring av 1 § lagen om statens sinnessjukhus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 31 december 1987 om statens sinnessjukhus (1292/87),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (78/91), som följer:

1 §

Statliga sinnessjukhus är Niuvanniemi sjukhus och Gamla Vasa sjukhus, vilka är underställda forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Om dem som skall tas in för undersökning och vård på ett statligt sinnessjukhus stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 264/92
ShUB 38/92

Helsingfors den 27 november 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.