1060/1992

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1992

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat 5 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 21 maj 1986 om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat, sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 27 december 1988 (1311/88), som följer:

5 §
Kadmium

Åker- och trädgårdsgödselmedel får innehålla kadmium till en mängd av högst 50 mg per kilogram fosfor.


Detta beslut träder i kraft den 28 december 1992.

Helsingfors den 25 november 1992

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Yngre regeringssekreterare
Maria Teirikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.