1681/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1991

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om temporär yrkesutbildning

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

ändrat 3 § 1 mom. i sitt beslut av den 18 augusti 1988 om temporär yrkesutbildning (761/88), sådant det lyder i statsrådets beslut av den 30 november 1989 (1066/89), som följer:

3 §

Utbildningen kan inledas med länsstyrelsens tillstånd vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Beslut för inledande av grundläggande yrkesutbildning som hör till en annan typ av läroanstalt och för inledande av utbildning på en sådan utbildningsnivå som inte finns vid respektive läroanstalt, skall dock tillställas undervisningsministeriet för fastställelse.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1991

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Tf. äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.