1033/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om massörsyrket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 20 december 1945 om massörsyrket (1231/45), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 januari 1991 (69/91), som följer:

2 §

Behöriga att utöva verksamhet såsom utbildad massör är finska medborgare som efter att vid någon till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde hörande läroanstalt ha genomgått utbildning för massörer eller som efter att vid någon annan av social- och hälsostyrelsen godkänd läroanstalt ha genomgått en lärokurs för utbildade massörer har erhållit betyg som utbildad massör samt de som enligt 6 § har legitimerats att utöva yrket.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 37/91
Social- och hälsovårdsutsk. bet. 1/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.