995/1991

Utfärdat i Nådendal den 28 juni 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om krediter som beviljas Sydafrika

Statsrådet har vid föredragning från utrikesministeriet ändrat 1 §, sådan den lyder i beslut av den 26 juni 1987 (601/87), i statsrådets beslut av den 31 december 1985 om krediter som beviljas Sydafrika (1106/85) som följer:

1 §

Kreditförbudet i 3 § lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (1104/85) tillämpas inte på betalnings-, kredit- eller borgensarrangemang som är sedvanliga vid varuleveranser inom den internationella varuhandeln, om inte leveransen eljest är förbjuden enligt nämnda lag eller med stöd av den utfärdade stadganden.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Statssekreterare
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.