970/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Jomala och Saltviks kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Saltviks kommun överförs till Jomala kommun följande lägenheter och områden, som begränsas av råpunkterna 1, 3, 2, 52, 53, 54, 55, 73/56, 74/57, g, h, i, k, l, m, n och o, vilka utmärkts på kartan för styckningsförrättningen nr 17063:

1) I Prestgården by lägenheterna Klöfvars 2:13, Solsidan 2:14, Höstro 2:15, Sjöbo 2:16, Klöfvars I 2:21, Strandbo 2:22, Skrinet 2:23, Sjötorp 2:26, Strandbo I 2:28, Bergklint 2:30, Sjöglimt 2:31, Häradsberg 2:33, Hägnan 2:35, Brandö 2:36, Brändö I 2:40 och Södra Brändö 2:41 i sin helhet; samt

2) det samfällda vattenområde (2:26, 2:27) som är beläget inom ovan nämnda område och en del av den allmänna landsvägen från Mariehamn till Hammarland.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.