959/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av 42 § förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi

På föredragning av undervisningsministern

ändras 42 § 1 mom. förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för huslig ekonomi (494/87) som följer:

42 §

Länsstyrelsen ger inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift tillstånd till att vid en läroanstalt för huslig ekonomi ordna grundläggande yrkesutbildning som vuxenutbildning samt tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller någon annan långvarig tilläggsutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991 och den tillämpas på den utbildning som inleds den 1 januari 1992 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.